Uspeh

“Povezujemo podjetja za poslovni uspeh na trgu.”

Dolgoletne povezave v industriji delimo z našimi pogodbenimi partnerji. Partnerje povežemo s kupci in odigramo aktivno vlogo pri pridobivanju posla, zagonu projektov in serijskih dobavah.

Za naše kupce tudi razvijamo izdelke in izvedemo tudi razne faze izdelave prototipov.

Naše storitve zajemajo tudi popoln razvoj izdelka skadno z zakonodajnimi iin zahtevami kupcev. Z našimi partnerji izvedemo tudi simulacije tehnoloških procesov, preračune trdnosti.