Legal notice

------ !!! ENGLISH !!! ------

S to spletno stranjo upravlja Tim Pavlin d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.timpavlin.com in njenih podstraneh, so last družbe Tim Pavlin d.o.o. (v nadaljevanju družba). Vse informacije in dokumenti na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last družbe ali drugih oseb, ki so na družbo prenesle omejeno pravico njihove uporabe.

Informacije in gradiva s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati za osebno in zasebno rabo. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Informacij in gradiv, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in gradiv, objavljenih na spletni strani www.timpavlin.com, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletne strani www.timpavlin.com kakorkoli drugače kot v osebne, nekomercialne ali zasebne namene.

Reproduciranje je dovoljeno le z navedbo vira. Uporabniki, ki bi kršili uveljavljeno internetno prakso in zgornje določbe, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. Vabimo vas, da vsa vprašanja, prošnje za pojasnila ali predloge pošljete po elektronski pošti na naslov info@timpavlin.com.

Družba Tim Pavlin d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin. Družba Tim Pavlin d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsi objavljeni podatki na spletni strani www.timpavlin.com so zgolj informativnega značaja in služijo zgolj kot pomoč pri razumevanju svetovalne materije. Tim Pavlin d.o.o. zato ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Tim Pavlin d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in svetuje, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.